ธรรมประทีป ๙

  

ธรรมประทีป ๙ ธรรมะภาคปฏิบัติ เรียบเรียงโดย อาจารย์ไชยทรง จันทรอารีย์

คำปรารภของผู้เรียบเรียง

สมาธิในพระพุทธศาสนา ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติ จนตรัสรู้อริยสัจ ๔ ประกอบด้วย สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ทำให้เกิดพลังกำจัดกิเลสออกไปได้หมดอย่างสิ้นเชิงนั้น 

ถ้าได้พร้อมใจกันเผยแพร่ให้สังคมและเยาวชน ได้ลงมือปฏิบัติได้จริงจังมากกว่าการเรียนท่องจำตามตำราแล้ว ย่อมทำให้ผู้ปฏิบัติ รู้จักวิธีตั้งสติ และพาจิตให้สงบสันติได้ ท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลาย ทำให้ปัญหาสังคมหมดไปได้โดยลำดับ

และถ้าทำให้มีการปฏิบัติเช่นนี้อย่างแพร่หลายแล้ว พระพุทธศาสนาย่อมตั้งอยู่อย่างมั่นคง.

อาจารย์ไชยทรง จันทรอารีย์ ผู้เรียบเรียง

เกริ่นนำ ธรรมประทีป ๙

เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้สนใจพระพุทธศาสนามีอยู่มิใช่น้อย หนังสือที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามีอยู่มากมาย เกลื่อนกลาด ทั้งพิมพ์ขาย พิมพ์แจก จะมีสักกี่เล่มที่กล่าวถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา เท่าที่ได้ผ่านตาโดยมาก มักกล่าวถึงเปลือกและกระพี้ พลอยทำให้ผู้ศึกษาตามๆกันมา เห็นแต่เปลือกและกระพี้ ว่าเป็นแก่น ไม่มีโอกาสเห็นแก่นสักที ทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากพระพุทธศาสนา

หนังสือธรรมะ เท่าที่พบเห็นโดยมาก ถ้าไม่เขียนในแง่กว้างๆแนวจริยธรรม อ่านง่าย เข้าใจง่าย ก็จะเห็นในแนวปรัชญา อ่านแล้วต้องตีความอีกหลายตลบ ก็ยังยากเข้าใจ และก็มีไม่น้อยที่เขียนแนวปฏิบัติ แต่ก็มักไม่ละเอียดนัก และบางส่วนก็เขียนนอกพุทธพจน์……หนังสือธรรมประทีป ๙ เล่มนี้จึงเกิดขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง เพื่อให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง มิให้เสียทีที่เกิดมารู้จักพระพุทธศาสนา และมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดา

ทุกบททุกตอนในหนังสือเล่มนี้ อยู่ในหลักเหตุผลทั้งสิ้น และมีพุทธพจน์ประกอบเป็นหลักฐานอ้างอิงตลอด มิได้ผิดเพี้ยนไปจากแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัยสั่งสอนพระสาวก,หลังจากตรัสรู้เลย ผู้สนใจศึกษาหากอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆรอบ จะยิ่งซาบซึ้งใจมากขึ้นๆ และหากนำไปปฏิบัติตามย่อมได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวดทีเดียว.

เขียนและเรียบเรียงโดย อาจารย์ไชยทรง จันทรอารีย์
รวบรวมโดย เภสัชกรหญิงณัฏฐิยา ปันภัทรทรัพย์

คำนำ ธรรมประทีป ๙

ท่านอาจารย์ไชยทรง จันทรอารีย์ เป็นนักปฏิบัติธรรมท่านหนึ่ง หลังเกษียณ,ได้ทุ่มเทกับงานเผยแพร่ธรรมะมาโดยตลอด เป็นวิทยากรรับเชิญไปบรรยายธรรมตามสถานที่ต่างๆ โดยไม่เคยคิดค่าใช้จ่ายใดๆ และจัดพิมพ์หนังสือธรรมประทีป ธรรมะภาคปฏิบัติ ไปแจกผู้เข้าร่วมอบรมเสมอ

ท่านอาจารย์ได้เขียนหนังสือธรรมประทีป และ หัวใจพระพุทธศาสนาไว้,หลายเล่มทีเดียว แต่ละเล่มพิมพ์แจกไปยังวัด หอสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปีที่ผ่านมา จะมีผู้สนใจอ่านแล้วได้รับประโยชน์ เอื้อต่อการปฏิบัติธรรม เขียนจดหมายขอหนังสือของท่านอาจารย์เข้ามาเป็นระยะๆ หลายคนจดหมายมาขอบคุณที่ทำให้เขามีหลักในการปฏิบัติธรรม

ข้าพเจ้าค่อนข้างโชคดีที่มีหนังสือของท่านอาจารย์เกือบทุกเล่ม เนื้อหาแต่ละเล่มแตกต่างกันไป แจ่มแจ้ง ชัดเจน ตรงไปตรงมา ตามหลักเหตุผล เอื้อต่อการปฏิบัติธรรม และยังประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนามากทีเดียว และยิ่งอ่านมากรอบก็ยิ่งซาบซึ้งในพระธรรมแห่งองค์พระศาสดา

ข้าพเจ้าจึงได้ขออนุญาตท่านอาจารย์ รวบรวมงานเขียนของท่าน เป็นธรรมประทีป ๙ เล่มนี้ขึ้น เพื่อความสะดวกในการศึกษา อ่านง่าย เข้าใจได้ไม่ยาก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา และลงมือปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง หากท่านทำใจให้เป็นกลาง อ่านด้วยความพินิจพิจารณา ย่อมจับหลักการและน้อมเข้าสู่การปฏิบัติธรรมได้โดยไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอน

ในการรวบรวมหนังสือเล่มนี้ จนเสร็จสมบูรณ์ ท่านอาจารย์ได้กรุณาตรวจทาน แก้ไข แต่งเติมข้อความทั้งหมด ข้าพเจ้าหวังว่า ท่านจะอ่านในเวลาที่อำนวยให้ และได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ต่อไป.

เภสัชกรหญิงณัฏฐิยา ปันภัทรทรัพย์

※ ติดต่อขอรับหนังสือธรรมประทีป ๙ ได้ที่ : nuthiya04@hotmail.com

คำปรารภโดย อ.ไชยทรง จันทรอารีย์
ผู้เรียบเรียงหนังสือธรรมประทีป ๙ ธรรมะภาคปฏิบัติ

จดหมายเชิญ อ.ไชยทรง จันทรอารีย์ จากสมเด็จพระพุฒาจารย์
ให้ไปบรรยายธรรมแก่ พระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑