ธรรมประทีป ๙(๒๕๕๔)

ธรรมประทีป ๙ จัดพิมพ์(แจกฟรี) รอบใหม่ในปี พ.ศ.๒๕๕๔
เนื้อหาเหมือนฉบับเดิม มีเปลี่ยนปกหน้า-ปกหลัง
และเพิ่มคำนิยมโดยท่านอาจารย์ชนะ สิริไพโรจน์ ประธานศูนย์พุทธศรัทธาโหลดไฟล์ หนังสือธรรมประทีป ๙ ธรรมะภาคปฏิบัติ โดย อ.ไชยทรง จันทรอารีย์

โฆษณา